Hechtingstest verflagen

Alvorens een oude verflaag te overschilderen is het belangrijk de hechting ervan te controleren.

Stap 1: Maak met een scherp cuttermesje een 5-tal evenwijdige insnijdingen, op 2mm van elkaar, horizontaal en verticaal in de verffilm, tot op de ondergrond.

Stap 2: Plak een goed klevende tape op het rastertje en druk stevig aan.

Stap 3: Verwijder de tape en controleer of er verfresten aan blijven hangen.

 

- Goede hechting: er komt niets los.
- Voldoende hechting: enkele vierkantjes komen los.
- Slechte hechting: meer dan de helft van de vierkantjes komen los en de verflagen worden best integraal verwijderd.

Close