Bandschuurmachine

Schuurmachine uitgerust met expansiewals. Geen trillingen en minder lawaai. Robuust, handig in gebruik en voorzien van een uitstekende stofafzuiging.

Voorbereiding en montage:

 • Zorg dat de vloer goed voorbereid is. Veeg de vloer schoon en verwijder alle stukjes vuil. Losse planken vastspijkeren en spijkerdoppen indrijven.
 • Montage: Monteer de zuigbuis die ook dienst doet als besturingsarm. Schroef de steelklem aan om de zuigbuis vast te zetten. Monteer de bedieningsstang. Verbinding in de bovenste boring van de onderstaaf. Monteer de korte elektriciteitskabel van de besturingsarm aan de motor. De stofzak moet geïnstalleerd worden voor het gebruik van de machine.
 • Schuurhuls plaatsen: De stekker uit het stopcontact halen. De machine achterwaarts kantelen zodat de handgreep op de grond rust. De scharnierende beschermingsplaat van de trommel omhoog brengen. Schuif de schuurhuls met pijl in uurwijzerszin over de schuurwals. De schuurhuls moet het rubber van de wals helemaal bedekken. De machine is uitgerust met een expansiewals die, wanneer de machine in werking is, de schuurhuls automatisch vastklemt door uitzetting. Wanneer het schuurpapier tijdens het schuren mocht breken, controleer dan de ventilatoraanzuigopening. Demonteer de beschermplaat om afgebroken schuurpapier te verwijderen, zoniet kan de machine geen stof opzuigen. (ventilatoraanzuigopening = rechthoekige beschermplaat onderaan, achter de rol).
   

Gebruik:

 • Steek de stekker in een stopcontact met aarding. Let er op dat de schakelaar op de "O" stand staat!
 • Het liftsysteem van de schuurwals moet opgespannen en vast staan in de hoogste, verticale stand. De schuurwals mag de vloer dus niet raken. Sluit de beschermingskap.
 • Bij het starten van de machine met de groene knop, moet u zich achter de machine opstellen en deze met beide handen vasthouden.
 • Rol de machine naar voren en beweeg de hendel van het liftsysteem van de schuurwals voorzichtig naar beneden, tot de schuurwals de vloer raakt. Laat de hendel los tijdens het schuren en trek de machine achterwaarts op een gematigde en constante snelheid.
 • Hef de schuurwals voorzichtig op aan het einde van een schuurbaan door de hendel op te trekken.
 • STA NOOIT STIL MET DE MACHINE TIJDENS HET SCHUREN! Dit kan diepe oneffenheden veroorzaken die moeilijk weg te werken zijn.
 • Schuur altijd in overlappende schuurbanen in de richting van het hout.
 • Herhaal het schuren met verschillende korrelstructuren.
   

Let op!

 • Vermijd schuren met onvoldoende spanning.
 • Vermijd schuren met versleten schuurpapier.
 • Plaats nooit extra gewicht op de machine.
 • De schuurwals mag nooit over de kabel van de machine schuren!
 • Hou de machine altijd vast wanneer de motor draait.
 • De stekker steeds uit het stopcontact halen bij het monteren van de schuurhuls.
 • Maak de stofzak leeg wanneer die voor 1/3 vol is. Houtstof is in dergelijke omstandigheden ontplofbaar!
 • Draag steeds een stofmasker en oordopjes.
 • In geval van defect of niet goed functioneren, onmiddellijk uw verhuurder contacteren. Alleen de verhuurder mag een eventuele panne herstellen en de machine afstellen.
   
Close